הדברים המובאים לעיל תקפים אודות האתר שווהלי [להלן: "האתר"] הזמין בכתובת https://shave-li.biz ובכל העמודים המשויכים אליו.

אחראי האתר מקפידים על פרטיות המשתמשים וזאת בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות התשמ"א 1981, ובהתאם לחוק ולדין. יש לראות באתר כזירת השוואת מחירים ומידע בלבד. האתר נועד להציג את מחירי השירותים השונים בשוק הישראלי, ולספק למשתמשיו אפשרות נוחה, קלה ומהירה ליצור קשר עם הספקים השונים. האתר מנגיש את המידע למשתמש, ואוסף בקשות משתמשים לקבלת מידע. בעת השימוש באתר, ובפרט בעת השארת פרטים לקבלת מידע נוסף, המשתמש מאשר להנהלת האתר ו/או מי מטעמה להעביר את המידע הרלוונטי אודות המשתמש לצד שלישי בתמורה לכסף, שווה לכסף או ללא תמורה. המידע הרלוונטי כולל: שם, מספר טלפון, אימייל, כתובות, שירותים רלוונטיים, שעת גלישה וכל מידע שהמשתמש כתב ומסר באתר.

 

בעת השימוש באתר, המשתמש מאשר לאתר לשמור במאגריו מידע, לשם ביצוע מגוון פעולות. לרבות: פרסום, שיווק, מכירות, דיוור וכל שימוש חוקי בהתאם לחוק ולדין. בעת השימוש באתר המשתמש מסכים ומאשר שלא לבוא בטענות כלפי האתר ולא לתבוע את האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור כאן ולמדיניות הפרטיות המתוארת. במידה ומשתמש ולא מאשר זאת, עליו להפסיק שימוש באתר ולצאת ממנו. על מנת להתאים את האתר למשתמש, האתר מאחסן מידע כגון העדפות אישיות, דפים אליהם המשתמש נכנס, שירותים בהם הראה עניין, זמן שהות באתר וכו'. מידע זה נאסף בעזרת: א) קוד ייעודי של האתר, ב) פיקסל של גוגל ג) עזרים שיווקים נוספים. המידע מאוחסן בין היתר בעזרת cookies במכשיר המשתמש. ניתן לקרוא עוד ולשנות מדיניות פרטיות בדף המידע של גוגל כאן. חסימת או הסרת עוגיות יכולה להתבצע לבקשת המשתמש, אך ייתכן וכתוצאה מכך תיפגע חווית הגלישה של המשתמש.

 

משתמש.ת יקר.ה האתר הנו בבעלות ומנוהל על ידי חברת שווהלי. בעת שימוש באתר על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש ותנאי הפרטיות כמפורט בהמשך. השימוש באתר, במידע, בטפסים ובשירותים המוצעים באתר מהווים את הסכמתך [להלן: "המשתמש"] לתנאי השימוש באתר. אופן השימוש הינו באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש להיות זהיר ובתשומת לב היכן ומתי הוא בוחר למסור פרטים אישיים באתר.

 

מטרת האתר

אתר שווהלי הינו אתר אינטרנט שמטרתו לשמש כמקור מידע ותיווך בין המשתמשים לבין ספקי תקשורת, חברות תקשורת, ונותני שירות שונים [להלן: "ספקי השירות"]. האתר עושה זאת באמצעות איסוף מידע עדכני אודות הצעות המחיר השונות של החברות והצגתן בצורה קלה ונגישה למשתמש. לצד זאת, האתר מציע למשתמש לקבל מידע נוסף והצעות מחיר רלוונטיות, בהתאם לצרכיו באמצעות מילוי טופס דיגיטלי באתר ולהעביר את פרטיו לספקי השירות הרלוונטיים. כפי שצוין קודם לכן, השימוש באתר ובשירותיו מהווה הסכמה של המשתמש למדיניות האתר ובפרט לאיסוף מידע, לקבלת הצעות שיווקיות. אם מכל סיבה שהיא, מדיניות האתר אינה מקובלת עליך, המשתמש, עלייך להפסיק את השימוש באתר.

 

הסכמה לתנאי השימוש

לאור האמור לעיל, השימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובכל היוצא בכך מהווה את הסכמת המשתמש ואת אישורו לתנאי השימוש המציונים כאן. על המשתמש מוטלת האחריות לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שמירת המידע, פרטיות משתמשים ואחריות האתר. 

הסכם זה פועל לטובת כלל הצדדים ומחייב הן את המשתמש, הן את הנהלת האתר, והן את הנציגים המורשים. הסכם זה ישמש כבסיס המשפטי הבלעדי לכל תביעה ודיון משפטי אודות האתר, והשימוש בו, בין המשתמש לבין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ותקפים לשני המינים.

 

הגבלת אחריות

האתר אינו מהווה אתר מכירות והנהלת האתר לא תחשב כמוכרת או כמציעה למכירה מוצרים או שירותים כלשהם למשתמשים. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינם מעורבים ולא ייחשבו כאחראים לאיכות ואספקת המוצרים והשירותים המוצגים באתר. הנהלת האתר או מי מטעמה פועלת על מנת לספק למשתמש האתר תוכן מונגש, אמין ומדויק. לצד זאת, חשוב לציין כי בעת תהליך איסוף המידע, העיבוד ופרסום התכנים, עשויים להיות טעויות. במצב של טעות לא תעמוד למשתמש הזכות להנות מהטעות בכל אופן שהוא. באחריות המשתמש, לבחון ולבדוק את המידע המוצג ולקחת אותו בעירבון מוגבל, ואין האתר אחראי לכל נזק או בעיה שעתידים להתרחש עקב השימוש באתר ובמידע המוצג בו. בעת השימוש באתר, המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר, הנהלתו או מי מטעמה. באתר יכולים להופיע קישורים למודעות צד שלישי ו/או לאתרים אחרים. ה אתר אינו נושא באחריות אודות התכנים והשירותים המוצעים במודעות ואתרים אלו. כמו כן, תמונות והשוואות המוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד ואין לראות בהם כהתחייבות או כהבטחה מכל סוג שהוא מצד האתר ו/או ספקי השירות. 

הנהלת האתר ומי מטעמה אינם אחראים, ולא ישאו באחריות אודות אספקת השירות והמוצרים המוצגים באתר, ואינם צד להסכם שעשוי להיות בין המשתמש לבין ספק השירות או כל צד שלישי אחר. אספקת השירותים וקבלתם הינם בהתאם להסכם בין המשתמש לבין ספק השירות בלבד, ועל המשתמש לנקוט בשיקול דעת ובאחריות.

 

הנהלת האתר ומי מטעמה, פועלים בכדי לספק מידע מהימן ועדכני אודות שירותי התקשורת. עם זאת, החברה איננה אחראית ולא תשא באחריות על כל היבט הקשור לאספקת השירותים והמוצרים, לרבות: זמינות, איכות, תנאים, אמינות, מהימנות, משך ההתקשרות, ,פירוט ואופי המסלולים ושינויים. כמו כן, החברה איננה מתחייבת להציג את כל המידע, התנאים וההיבטים הקשורים לשירות התקשורת והמסלול. בפרט, החברה לא תציג הנחות ושינויים באספקת השירות הקשורים להסדרים פרטיים, הסדרים בין גופים וקבוצות רכישה ולא תשא באחריות לפצות את המשתמש בעקבות הפסד ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול עקב שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. במידה ומכל סיבה שהיא, הנהלת האתר, החליטה לנקוט בפעולות מתוך רצון ליישב מחלוקות ובעיות בין משתמש לבינה או בין המשתמש לבין ספק שירות, הפעולות הללו לא יחייבו את ההנהלה בכל אחריות או חובה כספית.

הנהלת האתר ומי מטעמה אינה אחראית בגין כל נזק, בין אם ישיר או עקיף, בין אם למידע או לרכוש, אשר נגרם עקב שימוש באתר, בתכניו, בגלישה דרכו לאתרי אינטרנט צד שלישי, בהתקשרות מול נותן שירות, או עקב כל פעולה העשויה לקרות עקב השימוש באתר באופן ישיר או עקיף. 

 

תנאי שימוש באתר והשארת פרטים

המשתמש באתר מצהיר בזאת כי הוא מעל גיל 18. במידה והוא מתחת לגיל 18 הוא מצהיר כי קיבל את הסכמת הוריו או אפוטרופוס לביצוע פעולות והשארת פרטים בטופס הדיגיטלי באתר.

לחברה הזכות לסרב לתת שירות ו/או לקבל ו/או להעביר מידע ופניות משתמש בהתאם לשיקול דעתה בלבד.

 

מסירת פרטים

המשתמש מתחייב כי הפרטים שהוא מוסר באתר הינם פרטים השייכים לו בלבד, והוא מוסר אותם בצורה מדויקת, עדכנית ומלאה. משתמש אשר יתחזה ויעשה שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר יישא באחריות המשפטית המלאה הנוגעת להתחזות לאדם אחר באתר אינטרנט, וישלם את הנזקים הכלכליים העשויים להגרם לאתר ו/או לנותני השירות עקב הפרה של הסעיף הנ"ל.

המשתמש רשאי לבקש מהנהלת האתר ו/או מי מטעמה לתקן/לשנות/להסיר מידע שנאסף עליו ו/או שהעביר, וזאת מבלי לפגוע בזכויות משתמשים אחרים, הנהלת האתר ונותני השירות.

 

שימוש באתר

זכות המשתמש לעשות שימוש באתר לצורכיו הפרטיים בלבד. חל איסור להשתמש במידע, בתמונות, בתכנים, במודעות ובכל דבר אחר הנמצא באתר לצרכי העתקה, פרסום, שיווק וגניבת מידע. המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויות הקניין הרוחני של האתר ונותני השירות ולא לפגוע בצורה ישירה או עקיפה בזכותם ובזכות משתמשים אחרים וזאת בהתאם לחוק המחשבים התשנ"ה-1995 ובהתאם לדין ולמשפט. המשתמש מאשר כי כל הפרטים והמידע שהוא מעביר הינם תקינים ונכונים ופוטר את הנהלת האתר ומי מטעמה מכל נזק ו/או בעיה ו/או פגיעה שתגרם עקב שימוש לא הולם באתר ובתכניו.

 

זמינות האתר

הנהלת האתר ומי שמטעמה ידאגו ככל יכולתם לשמור על אתר פעיל ותקין. עם זאת, האתר לא מחויב להופיע ללא כל הפרעה וללא כל תקלות. בעת השימוש באתר, המשתמש מאשר כי האתר לא יהיה אחראי לנזק לרבות נזק כלכלי, חומרי או נפשי עקב שימוש באתר ועקב בעיה או תקלה שהתקיימה בו.

 

קבלת דיוור מהאתר

השארת פרטים בטופס הדיגיטלי באתר ו/או יצירת קשר עם הנהלת האתר או מי מטעמה מהווה אישור והסכמה לקבל חומר שיווקי דרך מספר הטלפון ודרך הדואר האלקטרוני. המשתמשים יכולים בכל רגע נתון לבקש מהאתר להפסיק ולקבל חומרים שיווקים, ועל האתר לקיים זאת. על מנת לבקש מהאתר לבטל את קבלת הדיוור על המשתמש לשלוח בקשה בכתב. בקשות טלפוניות וכל בקשות אחרות שלא בכתב, יקשו על הנהלת האתר או מי מטעמה, לדאוג שאכן הבקשה תתקיים, ועל כן לא ייחשבו כתקפות. 

 

שיפוי האתר במקרה של פגיעה

במידה והמשתמש יפר את אחד ויותר מתנאי השימוש שצוינו לעיל, הוא יישא בכל נזק שיגרם כתוצאה מכך. המשתמש יהיה חייב לשפות את הנהלת האתר, מי מטעמה ונותני השירות בגין זאת, כולל הוצאות כלכליות והוצאות משפטיות. בנוסף לכך, המשתמש ישפה את הנהלת האתר ומי מטעמה בכל העלויות הנלוות עקב גרימה לנזק, לרבות הוצאות, עלויות חבויות, אובדן רווח והוצאות משפט. ההפרה יכולה להיות עקב העברה של מידע כוזב, התחזות, גרימת נזק לאתר בכוונה מראש, פריצה לאתר, פרסום מוניטין שלילי לאתר וכל פגיעה ישירה ועקיפה אחרת באתר, בהנהלתו ומי מטעמה. על המשתמש לשלם את סכומי הנזק הנדרשים ממנו, מיד עם הדרישה לכך בכתב על ידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. דרישת התשלום מהנהלת האתר למשתמש תהווה כראיה מכרעת לצורך שיפוי הנהלת האתר בגין הנזק שהמשתמש גרם. המשתמש לא יהיה רשאי להעלות טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר ומי מטעמה בכל הקשור לגבלות האחריות של המשתמש אודות הנזק.

 

הנהלת האתר תעדכן בעת הצורך את מדיניות הפרטיות והשימוש באתר. על המשתמש האחריות להתעדכן בשינויים אלו ולבחון האם רלוונטיים כלפיו. למשתמש לא תהיה כל דרישה, תביעה או טענה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים או בגין תקלות שנגרמו עקב ביצוע שינויים.

 

אבטחת מידע

הנהלת האתר ומי מטעמה דואגים לשמור ולכבד את פרטיות המשתמש. בכדי לעשות זאת, האתר עומד בתקן HTTPS ומאוחסן בשרת מאובטח. עם זאת, אתרי אינטרנט ושרתים חשופים לפריצות אבטחה, וירוסים, סוסים טרויאנים ועוד. על כן, הנהלת האתר ומי מטעמה לא יישאו באחריות של גניבת מידע מהאתר ופרסומו בכל דרך שהיא. המשתמש מסכים לכך ומוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בגין הפרה של אבטחת מידע באתר.

 

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע בכתוב הסכם זה, הנהלת האתר רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה בכל זמן נתון, לצד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר ומי מטעמה רשאים להעביר חלק/רוב/כל נכסיה בכל דרך שתמצא לנכון לרבות העברה, השכרה, מכירה או מיזוג. במקרה זה, יועברו פרטי המשתמש שנמצאים בידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לצד שלישי, והמשתמש מאשר זאת ומסכים לכך מראש. זכויות וחובות המשתמש ישארו תקפים גם לאחר העברת הבעלות. 

 

ישוב חילוקי דעות, דין ומשפט

חוקי מדינת ישראל הינם החוקים החלים על הסכם זה. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה בידי בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, בכל סכסוך או תביעה העולים מהסכם זה או מהשימוש באתר.

 

יצירת קשר

הנהלת האתר מזמינה אתכם לפנות אליה דרך האתר, לכל בקשה, תלונה או רעיון שתמצאו לנכון הקשורים לתנאי השימוש ופרטיות המשתמשים. בעת הפנייה יש לציין את הפרטים המלאים ואנו נטפל בהקדם בפנייה.

 

רגע לפני שאתם! השארתם פרטים?
אנחנו מומחים בלמצוא את החבילות הכי שוות, ולחסוך כסף
תנסו ותופתעו :)

מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם עם החבילות המתאימות ביותר עבורך